Skolesikring

Intelligent

 

Ved hjelp av avansert teknologi oppdager og varsler systemet all aktivitet foråsaket av mennesker.

Forebyggende

 

Tidlig varsel om uønsket aktivitet gjør at vi kan iverksette de riktige tiltakene til rett tid.

Integritetsbeskyttelse

 

Systemet gjør det mulig å anonymisere personer som fanges opp av kameraene og gjør det dermed umulig å identifisere personer.

 

Vi passer på ditt uteområde etter skoletid

 

Men intelligent videoanalyse hjelper vi deg med å minske hærverk og tyverier fra ditt uteområde.

Skolesikring er et unikt kamerasystem som tilbys av Skan-kontroll

 

www.skan-kontroll.no

Kontakt oss

Alf Bjerckes vei 1, 0582 Oslo

 

Epost: info@skolesikring.no

 

Tlf: 07526

© Copyright 2015. All Rights Reserved.